Astroloji Nasıl Doğdu

Astronominin doğuşu o kadar eski bir olay ki; yaygın görüşe göre tarih öncesine dayanmakta. Astronomik olaylar insanların dikkatini yalnızca bugün değil, ilk çağlardan itibaren çekmekteydi.

Her ne kadar evrendeki olayları ve astronomi hakkında ilk çağ insanlarının araştırma yapma olanakları olmasa da doğa güçlerini kontrol etmeye çalıştıklarını biliyoruz. Doğa güçlerini kontrol etme ihtiyacı, güvenli bir yaşam sürme ihtiyacı içinde olan ilk insanın dikkatini çekmiş oluyor.

 

 Astroloji insanlık tarihi kadar eski mi?

 

İnsanlık tarihi kadar eski olan astroloji günümüze kadar ulaşmış ve bu zamana kadar pek çok gelişme göstermiştir. Astrolojinin ilk nerede ve nasıl ortaya çıktığına dair ise çeşitli kanaatler mevcuttur. Musevi tarihçilerden Joceph astrolojiyi Hazreti Adem ‘ e kadar dayandırmaktadır. Suriye’de bulunan iki sütunda tufandan öncesine dair astrolojik izler mevcuttur. Yani astrolojinin tufandan önce de var olduğunu gösteren bulgular, onun ilk peygamber zamanından beri var olduğunu destekleyecek nitelikte bir bulgu olarak değerlendirilebilir.

 

 Astrolojinin kaynağı ile ilgili diğer bir görüş ise; İdris peygamber’ e dayandığıdır.

 

Açıklayacak olursak;Allah hazreti. Adem’den, hazreti Muhammet’ e kadar 124.000 peygamber göndermiştir. Her peygambere gönderdiği vahiy beraberinde çeşitli ilim hazineleri de göndermiştir. Böylelikle pek çok konunun başlangıcını teşkil edecek, rehber nitelikte bilgi kaynakları meydana gelmiştir. İdris, kalemi bulan, çok okuyan, kalemle ilk defa yazı yazan ve kendisine burçlar ilmi verilen ve bu ilmi genişleten peygamber olarak bilinir.

 

Yıldız ilmi nasıl gelişti?

 

Yıldız ilmi olarak da bilinen astroloji, İdris peygamberin mucizesi olmakla birlikte, Babiller tarafından, aynı çağda mevcut bilgiler ışığında düzenlenerek genişletilmiştir. İnsanların ilgisini çekmeyi her çağda başarmış olan bu ilim daha sonra tüm insanlığa yayılmıştır.

 

 Astrolojinin zaman içindeki seyri

 

Astroloji ilmi zaman ilerledikçe insanlar tarafından tecrübe edilen bilgiler ışığında, yaşanan olaylar sonucunda, burçlardan gelen ışınların insanların kaderleri üzerindeki etkilerini daha açık ortaya koyması sayesinde ilerlemiştir. Bu konuda pek çok İslam bilgini de önemli araştırmalara imza atmıştır. Özellikle kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’de burçlarla ilgili ayet 60’dan fazla ayetin varlığı, İslam bilgilerinin bu ilim ile ziyadesiyle meşgul olmalarına ve bu ilmi geliştirmelerine vesile olmuştur.

 

 Astronomiye katkıda bulunan diğer çalışmalar;

 

Yukarıda anlatılanlar dışında, İngiltere’de bulunan ‘Stonohenge Gözlemevi’ astronomik anlamda çarpıcı örnekler yer alır. Asya-Avrupa ve Mısır’da da önemli astrolojik çalışmalar yapılmıştır. Bu konuda ilk bilimsel tez ise Yunanlılar tarafından ortaya koyulmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir